Θέσεις Εργασίας

Γραμματεία Πωλήσεων

 

Αντικείμενο Εργασίας 

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

Παροχές

 

Υπεύθυνος Αποθήκης ( η θέση αφορά αποκλειστικά άνδρα)

 

Αντικείμενο Εργασίας

 

Απαραίτητα Προσόντα 

 

Παροχές